වීඩියෝ

සූර්ය එළිමහන් උද්‍යාන ආලෝක මාර්ගය කොටස් වීදුරු මල නොබැඳෙන වානේ ඊයම් ජල ආරක්ෂිත පැටියෝ අංගන ආලෝකය

Led Solar Light Ip65 Die Cast Aluminum Street Housing Smart 120w 200w එළිමහන් ජල ආරක්ෂිත ආලෝකකරණය

උසස් තත්ත්වයේ Ip65 ජල ආරක්ෂිත සූර්ය පන්දම් ආලෝකය

අධිවේගී වීදි ආලෝකය SMD වීදි ආලෝකය ස්මාර්ට් වීදි ආලෝකය

විශේෂ Hot Selling Waterproof Aluminium Street Lights

නව 100pcsLED 1200mAh ශරීර සංවේදක ආලෝක පාලන ඩස්ක් සිට ඩෝන් ජල ආරක්ෂිත IP65 එළිමහන් බිත්ති ආලෝකය

දුරස්ථ පාලකය සහිත සංවේදක සූර්ය බිත්ති ආලෝකය

3 මාතයන් එළිමහන් රැහැන් රහිත LED සූර්ය වීදි ආලෝකය සන්ධ්‍යාවේ සිට උදාවන චලන සංවේදක ආරක්ෂක වීදි ලාම්පුව

2021 Hot Die Cast Aluminium ip66 ultra slim 10w 20w 30w 50w එළිමහන් LED ගංවතුර ආලෝකය

නව අල්ට්‍රා සිහින් ඇලුමිනියම් එළිමහන් ගංවතුර ආලෝකය 30W 50W 100W 150W 200W 300W කුඩා ඊයම් ගංවතුර ලාම්පුව

උණුසුම් විකුණුම් සූර්ය වීදි ලාම්පු සෝලා ආලෝකය

උද්‍යාන සූර්ය ලාම්පු අතේ ගෙන යා හැකි සූර්ය බල ලාම්පු සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බිම් විදුලි පහන් ජල ආරක්ෂිත

උද්‍යාන ආලෝකය led solar landscape lighting spike එළිමහන් පැටියෝ ආලෝකය

උද්යානය සඳහා සූර්ය බැටරි අලංකාර උද්යාන වීදි ලාම්පුව 40W එළිමහන් LED ගංවතුර ආලෝකය